GD3000UV

퀄리티 대결은 끝났다!
사진수준 품질에 도전하는 UV 프린터


GD3000UV는 다양한 고객의 요구를 충족시키기 위해 여러 색상 모드를 지원하여 솔벤 프린터 기능을 대체할 수 있습니다.


제품옵션

1.5ml 대용량 잉크 공급 시스템

1.5ml 대용량 잉크 공급 시스템

일본 정품 TKH 고정밀 LM가이드

일본 정품 TKH 고정밀 LM가이드

개별 조정이 가능한 핀치 롤러

개별 조정이 가능한 핀치 롤러

Automatic take-up

Automatic take-up

Backlight LED

Backlight LED

Dual UV LED lamp

Dual UV LED lamp


관련 동영상

응용제품

제품사양

항목 세부사양
Print Head Epson i3200 HEAD * 2~3pcs | Ricoh Gen5i HEAD * 3~4pcs
Rip PhotoPrint | Onyx
Ink Type LED UV Ink
Ink Color C / M / Y / K / W / Varnish
Drying System Dual UV LED Lamps
​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ Draft mode ​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​ ​​​​​​ ​​​​​14 sqm/h (i3200x3) | 44 sqm/h (G5ix4)
Printing Speed Production mode ​​​​​ ​ ​ ​​​​​​ ​​​​​10 sqm/h (i3200x3) | 36 sqm/h (G5ix4)
​​​​​ ​ Quality mode​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​​​​​​ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​ ​​​​​​ ​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​ ​7 sqm/h (i3200x3) | 28 sqm/h (G5ix4)
Interface Ethernet
Power AC 220V ± 10%, 50/60HZ
Dimensions / Weight 3010(W) X 740(D) X 1420(H)mm | 280Kg